Rovnocenný

Co je to ekvidistant:

Rovnocenný je ten, který má stejnou vzdálenost.

Když například matematický problém říká, že existují dva body ve stejné vzdálenosti od třetího bodu, říkají, že oba body mají stejnou vzdálenost od třetího bodu.

To znamená, že pokud je bod 01 30 cm od bodu 03 a bod 01 a bod 02 jsou stejně vzdálené, bod 02 je také 30 cm od bodu 03. Toto se nazývá ekvidistence mezi dvěma body.

Slovo ekvidistant je tvořeno dvěma latinskými slovy: aequus, což znamená rovné, a distantis, který je vzdálený. To odpovídá stejné vzdálenosti.

To může také být příbuzné ekvivalentu portugalštiny. Rovnocenná vzdálenost odpovídá stejné vzdálenosti. Dvě slova představují původ v latinské aequus .

Slovo ekvidistant je adjektivum dvou rodů, to znamená, že je to stejné, pokud se používá k doplnění ženského nebo mužského jména.

V geografii, slovo ekvidistant je také často používán se odkazovat na stejné cesty mezi městy nebo regiony.

Příklad: Brasília a Florianópolis jsou stejně vzdálené jako Rio de Janeiro.

Synonyma uživatele Equidistante

  • Průměr
  • Paralelní
  • Downtown