Význam polyfonie

Co je to Polyphony:

Polyfonie je rozmanitost různých zvuků reprodukovaných v rytmu rytmu .

Polyfonní zvuky jsou opakem monofonních zvuků, které se vyznačují reprodukcí pouze jednoho hlasu nebo zvukového nástroje.

Jako hudební technika se polyfonie vyvinula především v tzv. Pozdním středověku a renesanci, kdy se erudovaná hudba skládala ze střídajících se různých hlasů na rytmickém základě.

Viz také: význam klasické hudby.

Etymologicky, slovo “polyphony” pocházel z řeckého poluphonias, který může být přeložen jak “zvuk mnoha nástrojů nebo hlasů”.

Textová polyfonie

V lingvistických studiích ruského filosofa Michala Bakhtina se polyfonie skládá z různorodosti různých projevů a konceptů přítomných ve stejném literárním díle, zejména když jsou hlasy s odlišnými nebo kontroverzními diskurzy.

Polyfonie a intertextualita

Z konceptu textové polyfonie vyvinuté Bakhtinem je to vlastně spjato s intertextualitou, protože existuje odkaz na různé vnější dialogy (např. Jiných děl) vložené do určitého textu.

Viz také: význam přeslechů.