Ibidem

Co je tam:

Tamtéž je způsob, jak odkazovat dílo již zmíněné na této stránce textu.

To je termín v latině to znamená na stejném místě, a je používán jako bibliografický odkaz v Brazílii, spolu s jinými latinskými výrazy jako idem a apud.

Podle brazilské Asociace technických norem, ABNT, termín ibidem nahrazuje citaci práce a stránky citované dříve na stejné stránce vědeckého textu.

Podle pravidel ABNT musí první citace autora a díla obsahovat úplnou referenci. Následné odkazy jsou nahrazené latinskými výrazy, vyhnout se opakování.

Tamtéž se v poznámkách pod čarou používá k nahrazení názvu díla, pokud již bylo uvedeno, a mění pouze referenční stránku.

Příklad:

1 BAUMAN, 2001. str.36.

2 Tamtéž, P. (nebo tamtéž, 49)

Tamtéž je zkratka pro Ibid.

Ditto a Ibidem

Idem je také latinské slovo používané v bibliografických odkazech. Idem znamená "totéž", a používá se k citování stejného dříve zmíněného autora a tak se vyhnout opakování.

I když Ibidem znamená na stejném místě, to znamená ve stejné knize nebo stejné stránce.

Použití idem a ibidem současně v referenci je nadbytečné, protože ibidem již předpokládá, že je to stejný autor, protože je to stejné dílo.

Viz také význam Idem.