Zobrazí se

Co je stanovisko:

Stanovisko je specializovaným projevem na určité téma.

Z právního hlediska je názorem porozumění vydané právníkem s pravomocí v dané věci. Jedná se o právní dokument požadovaný na základě soudního rozhodnutí.

Sloveso, které se objeví, v jeho původu, znamená to, co má vzhled nebo vzhled něco. Jako podstatné jméno odpovídá názor tomu, co se podle technického posouzení jeví jako vhodné. To znamená, že to vypadá dobře.

Vydat názor je vyjádřit více než jen názor, je to vyjádřit se informovaným způsobem. Jeho účelem je jasně a přesně vyjasnit předmět, jehož technické znalosti nejsou totožné s názorem.

Technické poradenství je profesionální hodnocení něčeho. Ve zdravotnictví se také vyskytuje, nazývá se lékařským posudkem nebo psychologickým názorem, v závislosti na problematice a profesionálním vydavatelem stanoviska.

Zatímco právní poradenství může dokument vydat veřejná agentura, například státní zástupce. Stejně tak mohou být vydáváni soukromými právníky, například advokátem nebo právním poradcem. Právní stanoviska, na nichž je stanovisko založeno, musí mít právní základ založený na judikatuře nebo dokonce na doktrinálním základě.