Nabídka převzetí

Co je nabídka převzetí:

Veřejná nabídka akvizice, nebo také známá pod zkratkou OPA, je výrazem brazilského finančního trhu.

Nabídka na veřejné zakázky se uzavírá na burze, když společnost obdrží návrh na nákup svých akcií.

Navrhovatel veřejně zveřejní, že má v úmyslu nabývat akcie za určitou cenu a čas, jako je kupní závazek. Nákup může být v hotovosti, v místní měně nebo výměnou za jiné cenné papíry.

Všichni akcionáři cílové společnosti nebo cíl ve finančním žargonu by si měli tuto nabídku uvědomovat v rovných právech, takže je to veřejná nabídka.

Do doby zveřejnění na trhu je předmět nabídky na převzetí klasifikován.

Nabídka na převzetí může být u některých společností dobrovolná a povinná, jak stanoví zákon 6404/76. Za transakci by měla odpovídat makléřská firma nebo finanční instituce.

V anglickém jazyce jsou operace typu OPA označovány termínem převzetí .

Opa je také citací portugalského jazyka, který udává údiv. Další informace o významu Opa.

Nepřátelská OPA

K nepřátelskému OPA dochází, když cílová společnost, která je cílem návrhu, nepožádala o nabídku, ani nebyla dříve schválena představenstvem nebo prostě nebyla dobře přijata.

Nepřátelská OPA může být použita jako manévr konkurenčních společností, aby společnost oslabila.