Nevěřící

Co je nevěřící:

Nevěřící je kvalita těch, kteří nevěří v něco, zpravidla se odkazují na jednotlivce, který nemá žádnou náboženskou víru.

Nevěřící člověk může být také ten, kdo je skeptický, to znamená, že nevěří v jiné lidi nebo nové informace.

V náboženské sféře byli nevěřící ti, kdo nepřijali a věřili v existenci a moc Boží, a proto byli před církví odsouzeni jako kacíři.

Zjistěte více o významu Herege.

V očích církve jsou všichni nevěřící vnímáni jako ateisté, tj. Popírají existenci Boha.

Tento termín vznikl z latinského incredulus, který může být překládán jak “jeden kdo má žádnou víru”.

Synonyma pro incredédulo

  • Ateista
  • Nepopulární
  • Skeptik
  • Nevěřící
  • Pesimistický
  • Inteligentní
  • Známý.

Na druhé straně jsou hlavní antonymie nevěřících: důvěryhodné, věřící, zbožné, náboženské, sebevědomé, věrné a oddané.

Viz také: význam Skepticismu.