Ctrl c

Co je Ctrl c:

Crtl c je zkratka na klávesnici počítače, což znamená kopírování prvku, může to být text, tabulka nebo dokonce obrázek.

Zástupce je tvořen ovládacími tlačítky (ctrl) + písmenem c (stisknutým současně).

Chcete-li kopírovat prvek pomocí klávesové zkratky crl c, musí uživatel vybrat prvek, který má být zkopírován, například text. Volí pomocí myši. Nebo také pomocí klávesnice, pomocí jiné zkratky: posun plus jedna ze šipek, která signalizuje směr výběru.

Po výběru textu uživatel současně stiskne dvě klávesy, ovládání a c. A tak text zkopírován do virtuální schránky.

Chcete-li vložit, tj. Replikovat tento text na místo podle vašeho výběru, uživatel použije jinou klávesovou zkratku: ctrl v, což je ovládací tlačítko plus písmeno v.

Na počítačích Apple Mac je klávesnice mírně odlišná a zkratka ovládacího prvku je nyní označována jako příkazová klávesa. Aby bylo možné kopírovat text do počítače Mac, měl by uživatel použít příkaz + písmeno c.

V případě, že klávesová zkratka ctrl c nefunguje, ujistěte se, že text nebo prvek, který chcete kopírovat, je citlivý na tento typ akce. Některé internetové materiály nebo soubory PDF jsou chráněny autorským právem a neumožňují automatické kopie, jako jsou tyto.