Spontánnost

Co je to Spontaneity:

Spontánnost je podmínkou něčeho nebo někoho, kdo je spontánní, to znamená, že jedná přirozeným, pravdivým a jednoduchým způsobem.

Někteří lidé mají pochybnosti o správném pravopisu tohoto slova: spontánnost nebo spontánnost. Správná forma je spontánnost, takže "spontánnost" je nesprávná a neexistuje v portugalském jazyce.

Když říkáte, že člověk jedná spontánně, znamená to, že jejich chování je originální, jednoduché a pravdivé.

Příklad: "Chlapec dostal práci kvůli jeho spontánnosti . "

Mezi hlavní synonyma spontánnosti patří: vstřícnost, přirozenost, plynulost a dobrovolnost.

Viz také: význam Naturality.

V umělecké sféře je spontánnost pojmem, který brání použití svobody vyjadřování umění bezstarostným způsobem, aniž by bylo třeba dodržovat pravidla, jako je například symetrie nebo perspektiva.

Spontánnost reakcí

V chemii je známo, že spontánní reakce jsou iniciovány bez potřeby vnějšího vlivu.

Na druhé straně, látky (chemické nebo fyzikální), které vyžadují vnější vliv, aby způsobily transformaci, jsou známy jako nes spontánní.