Pokračovat

Co je to postup:

Sborník je sloveso, které odpovídá aktu vpřed .

Lze to chápat jako pokračování úkolu nebo tak něco.

Jde o pokračování nějakého projektu, akce nebo všeho, co bylo pozastaveno, zastaveno, dříve.

Průběh je podstatné jméno, když člověk znamená něco, co následuje. Stejně jako v případě událostí může mistr obřadů oznámit „v pokračování budeme mít projev pana prezidenta“, to znamená, že po této chvíli bude projev prezidenta.

V angličtině lze postup pokračovat nebo pokračovat.

Viz také: Pokračujte

Synonyma Prosseguiru

  • Následovat
  • Persist
  • Perserverar
  • Pokročit
  • Pokračujte
  • Další
  • Pokračujte
  • Pokračovat