Crosstalk

Co je Crosstalk:

Crosstalk je termín daný pro akord nebo zvukový interval, který je disharmonický a disonantní.

Diafonický akord je opakem symfonie, to znamená, že se vyznačuje harmonickým a melodickým zvukovým vzorem.

Během středověku, mezi 9. a 12. stoletím, crosstalk byl považován za druh polyfonie, kde dva nebo více hlasů provedlo zvuky paralelně.

Spasmodická dysfonie

Jedná se o typ poruchy hlasu způsobené nedobrovolným pohybem určitých svalů hrtanu nebo vokálního traktu.

Jednotlivci s křečovitou dysfonií mohou od příležitostných obtíží mluvit několika slovy k celkové neschopnosti vyslovit je, což hluboce poškozuje komunikační proces.

První příznaky této poruchy jsou zpravidla pozorovány u lidí ve věku od 30 do 50 let.

Kromě toho, že způsobuje přerušení hlasu, může spasmodická dysfonie stále měnit kvalitu stejného, ​​například měnit tón a aspekt.

Dětská dysfonie

Je to výraz používaný pro označení typů vokálních poruch, které se vyskytují u dětí.

Mezi některé z hlavních faktorů, které mohou vést k rozvoji dětské dysfonie, patří mimo jiné environmentální, psychologické a fyzické faktory, nevhodné návyky pro hlas, alergické faktory.

Crosstalk nebo Crosstalk

V oblasti elektroniky, přeslechů nebo přeslechů je jméno dané rušení vytvořené v přenosovém obvodu, což má za následek matoucí a nežádoucí šum.