Debalde

Co je Debalde:

Debalde marně znamená marně.

Když říká, že je něco zbytečné, znamená to, že je zbytečné, zbytečné, neužitečné a bude zbytečné. To může být spojeno s tím, co nemá konkrétní cíl, který není zaměřen, který je prostý, za nic.

Debalde je klasifikován jako příslovce a upozorňuje na to, jak se akce provádí. V tomto případě, zahrnutím adverbially debalde do setença, člověk chce určit zbytečnost toho, co se děje.

Synonymum debility je k ničemu .

Slovo je součástí biblické pasáže Starého zákona, Job Book, kapitola 1, verš 9:

Satan odpověděl Pánu a řekl: "Pane, bojíš se Joba nadarmo k Bohu?"

Kniha Job mluví o lidském utrpení a božské svrchovanosti.

Job byl muž víry a požehnal majetky a velkou rodinu. Jednoho dne se Satan připojí ke skupině Božích dětí a zeptá se Pána na potřebu, aby se Job musel bát Boha, protože byl bezhříšným člověkem a neměl by v tomto životě utrpení.

Toto je řečeno ve větě: "Je Job ve strachu z Boha nadarmo?" Fráze znamená, že pokud náhodou je strach, že Job má k Bohu, marný.

Poslední poselství knihy nejen těch, kteří nemají víru, kterou trpí. Toto utrpení je součástí lidského života a soudu s vírou, což ukazuje, že Jobův postoj není marný, to znamená, že není k ničemu.