Lumpenproletariat

Co je Lumpenproletariat:

Lumpemproletariát je skupina proletariátu v okrajových podmínkách, podle marxistické sociologie.

Hlavní charakteristikou lumpenského proletariátu je absence třídního vědomí a následné nezájem o revoluci dělníků a boj.

Termín byl používán poprvé v Německé ideologii, ve kterém Karl Marx definoval je jako skupina degradovaných lidí, kdo mít pochybné živobytí.

Jedná se o malé zloděje, žebráky, uprchlíky, mezi ostatními, kteří žijí v bídě, mimo formální trh práce a bez prostředků na obživu.

Původ termínu pochází z německého lumpenproletariátu, který spojuje slovo proletariado, což znamená dělnickou třídu, s lumenem, což znamená hadr nebo může být spojen s pejorativním rysem v lidském chování, jako někdo, kdo udělal něco špatného nebo mimo práva. Stalo se spojeno s těmi pochybné povahy az marxistické perspektivy představují nebezpečnou třídu, protože jsou náchylné k zájmům buržoazních tříd, s nimiž lze snadno manipulovat.