Inert

Co je to Inert:

Inert je charakteristický tím, kdo nemá pohyb.

Inert pochází z setrvačnosti a adjektivum odpovídá skutečnosti, že vlastní nebo způsobuje setrvačnost, tj. Stav odpočinku nebo nedostatku pohybu, který se mění pouze působením nějaké vnější síly.

Zjistěte více o významu setrvačnosti.

Například, když někdo říká, že byl inertní, znamená to, že se zastavil, nepohnul se. Stejně jako ve větě: "Když ji viděl, zastavil se a stál tam, inertní, bez reakce."

V obrazném smyslu může být inertní chápáno jako ten, kdo nemá ani vůli ani sílu ke změně. Někdo zabil nebo depresi. Tímto způsobem se chápe, když se říká, že „jeho nedávné ztráty ji před životem nechaly inertní“.

Objekt může být také inertní, když je ještě nemožné se pohybovat. "Byl to jen kámen, inertní objekt."

Některá inertní synonyma jsou: imobilní, stacionární a statická. Inertní antonymy jsou buď dynamické nebo aktivní.

V chemii existuje koncept inertních materiálů, které nejsou chemicky reagující. Příkladem jsou vzácné plyny.

Inertní odpad

Inertní odpad nebo inertní odpad jsou odpady, které nejsou po likvidaci dlouhodobě transformovány. Jako příklad máme zbytky budovy jako sutiny.