Přiznávám

Co přiznávám:

Přiznávám, že pochází ze slovesa vyznání a znamená předpokládat, že jste něco udělali nebo jste se na něm podíleli.

Vyznaný obžalovaný je ten, kdo přiznal, že spáchal zločin, který přiznal své činy.

V katolické církvi, termín se objeví v latinské větě volala Confiteor, který odpovídá “já se přiznám”. V textu věřící přiznávají svou vinu a vyznávají své hříchy před Bohem.

Přiznávám se také jako přídavné jméno, a proto je kvalita toho, co bylo předmětem zpovědi. Jako například ve výrazu „přiznal hřích“, což je hřích, který byl přiznán, přijat a externalizován.

Termín vyznání může také určit toho, kdo byl převeden na křesťanství. Je známo, jak vyznávám věřící, kteří deklarovali svou víru náboženství, toto jméno dostávají i mniši a řeholníci, kteří žijí uzavřeni.

Synonyma uživatele Confesso

  • Sebevědomý
  • Zpovědnice
  • Přiznal se
  • Přijato
  • Deklarováno
  • Převedeno