Anachronismus

Co je to Anachronismus:

Anachronismus spočívá v chronologickém omylu, kdy se například určité pojmy, objekty, myšlenky, zvyky a události používají k zobrazení jiné epochy než ta, ke které skutečně patří .

Anachronismus je charakterizován nesouladem a nesouladem mezi zvláštnostmi různých epoch, kdy jsou faktory, které jsou k dispozici pokaždé, omylem smíšeny ve stejném vyprávění.

Například, to může být říkal, že popis auta v příběhu, který je dán během středověku je anachronismus, protože první automobily by byly jen produkovány v devatenáctém století.

Anachronismus může nastat jak v historických záznamech, literárních příbězích a jiných uměleckých dílech, jako jsou obrazy, filmy, divadla a podobně, ať už na základě "skutečných faktů" nebo fikce.

Ačkoli je to zajímavý nástroj v umění, anachronismus je velkou výzvou pro historiky a výzkumníky, protože je obtížné porozumět některým starým myšlenkám a konceptům z hlediska současnosti.

Když je daná historická událost analyzována na základě současných pojmů o konkrétním tématu, výzkumník se dopouští anachronismu, protože myšlenky a myšlenky na konkrétní téma byly v minulosti jiné než dnes.

Anachronní

Toto je adjektivum, které kvalifikuje něco, co je považováno za absolutní a retrográdní pro daný čas, přičemž je přímo spojeno s chronologickou chybou, tedy anachronismem.

Mezi některá ta hlavní synonyma anachronistic, být: staromódní, zastaralý a archaický.