Ústavní dodatek

Co je ústavní dodatek:

Novelizace ústavy je změnou v konkrétním textu, který je obsažen v Ústavě státu a mění právní základy v určité věci.

Pro změnu ústavy musí být nejméně jedna třetina všech poslanců, kromě toho, že musí být schválena Poslaneckou sněmovnou, Federálním senátem a Federálním senátem, vypracována a schválena návrhem na změnu ústavy (PEC). Předsednictví republiky (v případě Brazílie).

PEC začíná teprve tehdy, když je projekt zaslán Komisi pro ústavu, spravedlnost a občanství, která ji musí po zvážení PEC vrátit předsedovi legislativy, aby pokračovala v procesu schvalování.

Schválení PEC musí být provedeno ve dvou kolech hlasování, a to jak v Poslanecké sněmovně, tak iv Senátu.

Všechny požadavky na změnu brazilské federální ústavy z roku 1988 jsou předběžně definovány v článku 60 samotné Ústavy.

Stojí však za zmínku, že ústavní změny nemohou změnit takzvané "kamenná ustanovení" Ústavy, které se skládají ze zařízení, která nemohou být z žádného důvodu upravena. Například v Brazílii je právo na přímé, tajné, univerzální a pravidelné hlasování klasifikováno jako kamenná doložka ve federální ústavě.

Zjistěte více o smyslu Ústavy a obyčejného práva.