Dilema

Co je dilema:

Dilema je situace, obvykle problematická, sestávající ze dvou řešení, která jsou si navzájem protichůdná, ale obě přijatelná.

Když říkáte, že člověk „čelí dilematu“, znamená to, že musí učinit velmi obtížné rozhodnutí.

Důvod, který dilema konfrontuje, je studován z filosofického hlediska, které od počátku filosofie spočívá v myšlence argumentu, který představuje dvě alternativy, ale s kontrastními scénáři a oběma neuspokojivými.

Normálně, v dilematu žádná z hypotéz je uspokojivá, dokonce jestliže odlišný, obě řešení vyvolávají pocity nespokojenosti v osobě, která je v dilematu.

Faktory, které dělají dilemy tak složité, jsou obecně spojeny s morálními a etickými otázkami, hodnotami, které řídí chování lidí ve společnosti.

Viz také: význam etiky a morálky.

Mezi hlavní synonyma slova "dilema" patří: pochybnosti, zmatenost, váhání, nerozhodnost, nejistota, slepá ulička a problém.