Personifikace

Co je personifikace:

Personifikace je akt udělování lidských vlastností na neživých objektech nebo na abstraktní, jako jsou například emoce a zvířata.

V portugalském jazyce, personifikace je klasifikována jako postava řeči, který je také známý jako prosopopeia .

Jak už bylo řečeno, personifikace je důsledkem "humanizace", to znamená, že dává typicky lidským rysům to, co je původně neživé.

Příklad: "Život je krutý"; "Dneska se na mě usmál, " nebo "Kočka byla zamilovaná do krásné, plaché kočičky . "

Tento styl je v literatuře hodně prozkoumán, zejména v příbězích fantazií a bajek. Takto se příběh stává výraznějším, dramatičtějším, poetičtějším a kreativnějším, které jsou nezbytné pro tvorbu zajímavého literárního textu.

Ztělesnění je také přítomno v různých každodenních projevech, jako například: „Ráno vás pozdravuje“ ; "Štěstí se na tebe usmívá" ; "Kéž hvězdy zůstanou ve spánku" ; mimo jiné.

Další informace o významu jazykových čísel.

Personifikace a Prosopopeia

V portugalském jazyce, oba termíny jsou považovány za synonymní a moci být používán reprezentovat postavu jazyka, který spočívá v udělování lidských vlastností k tomu který je neživý nebo abstraktní.

Viz také: význam Prosopopeia.