Hiatus

Co je Hiatus:

Hiatus je termín používaný k reprezentaci pauzy nebo mezery v průběhu nepřetržité události . Obvykle se používá například k označení dočasného přerušení série .

Některé televizní seriály, zvláště, mají období hiatus uprostřed období, který může trvat nemnoho týdnů nebo měsíců.

Hiatus slouží jako odpočinek pro herce a pro zajištění případné restrukturalizace scénáře a výroby série. Hiatus je zpravidla realizován na konci roku ( Halloween, Vánoce a Nový rok).

Poslední epizoda před série hiatus je volán finále střední sezóny . Tam je také hiatus mezi zobrazením nových ročních období, av tomto případě, čekací doba je obvykle delší.

Hudební umělci také často “se dostanou do hiatus” mezi vydáním nových alb.

Slovo hiatus je latina a je používán s tímto hláskováním v anglickém jazyce. Pro portugalský jazyk, tento termín je přeložen k “hiatus”.

Viz též: význam Hiatus.