Existovat

Co to je:

Existovat je sloveso v portugalském jazyce, které odkazuje na to, co je najednou nebo v tuto chvíli, to je to, co žije.

Příklad: "Skutečnost, že existujete, mě velmi těší . "

V tomto smyslu může sloveso existovat představovat jak skutečnou, tak živou existenci něčeho nebo někoho, stejně jako subjektivní, zvláštní existenci imaginárního každého z nich a to se neuskutečňuje jako něco konkrétního nebo hmatového, například.

Příklad: "Moje sny existují pouze v mé představivosti" .

Sloveso může být klasifikováno jako predikativní nebo nepřechodné, podle kontextu, ve kterém je používáno.

Etymologicky, tento termín pocházel z latiny exsist / existere, který může být překládán jak “objevit se” nebo “být narozen”.

Sloveso může být aplikováno v různých kontextech, za předpokladu různých významů. Nejběžnější synonyma tohoto výrazu jsou: být, být, být, vydržet, zůstat a zůstat.

Antonym existující, podle pořadí, je neexistující.