Menu

Co je Ementa:

Menu je typ záznamu, který upozorňuje na podstatné body na téma, obvykle ve formě seznamu.

Menu je jako souhrn nebo synopse konkrétního tématu nebo oblasti. Když mluvíte o „kurzovém menu“, znamená to, že se jedná o prezentaci textu, který zdůrazňuje hlavní charakteristiky tohoto kurzu.

Stejně tak „disciplinární komise“ nebo „školní nabídka“ poukazuje na klíčové body předmětu, který má být prezentován, nebo na předměty, které budou vyučovány například během školního roku.

Slovo menu lze také použít jako synonymum pro menu nebo menu, protože se skládá ze seznamu hlavních jídel, které jsou podávány v konkrétním zařízení.

V právním kontextu je menu syntézou obsahu stanoveného v konkrétním zákoně, který je obvykle popsán v preambuli textu.

Etymologicky, slovo “ement” pocházel z latiny ementum, znamenat “myšlenku” nebo “nápad.” \ T

Viz také: význam syntézy.

Menu nebo Změna

Obě slova jsou velmi podobná v psaní a výslovnosti, ale mají úplně jiný význam.

Jak je vidět, menu je relativní k souhrnu a syntéze něčeho. Novela již odpovídá „zákonu o opravě“, tj. Opravě něčeho, co bylo špatné.

Příklad: "Poslanci schválili ústavní změnu" .

Ve výše uvedeném příkladu lze výraz "ústavní změna" vykládat jako "provedení opravy ve Spolkové ústavě".