Posílení postavení žen

Co je ženské postavení:

Posílení postavení žen je aktem, který posiluje postavení žen se sociální účastí a zajišťuje, že si mohou být vědomi boje za svá práva, jako je například plná rovnost mezi pohlavími.

Tato akce, známá také jako „posílení postavení žen“, spočívá v postavení žen ve všech sociálních, politických a ekonomických oblastech.

Posílení postavení žen usiluje o právo žen účastnit se veřejných diskusí a přijímat rozhodnutí, která jsou důležitá pro budoucnost společnosti, zejména v těch aspektech týkajících se žen.

V současné době existuje několik nevládních organizací (nevládních organizací) a institucí zaměřených na posílení postavení žen se zaměřením na rovnost žen a mužů.

Další informace o významu rovnosti žen a mužů.

Entita OSN pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen (UN Women) vypracovala seznam 7 základních principů posílení postavení žen v sociální a profesní sféře:

  • Zavést vedení společnosti citlivé na rovnost žen a mužů na nejvyšší úrovni.
  • Zacházet se všemi ženami a muži spravedlivě v práci, respektovat a podporovat lidská práva a nediskriminaci.
  • Zajistit zdraví, bezpečnost a pohodu všech žen a mužů pracujících ve společnosti.
  • Podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a profesní rozvoj žen.
  • Podporovat podnikání žen a podporovat politiky posílení postavení žen prostřednictvím dodavatelských řetězců a marketingu.
  • Podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím iniciativ řízených komunitou a sociálního aktivismu.
  • Změřte, dokumentujte a zveřejněte pokrok společnosti při prosazování rovnosti žen a mužů.

Praxe posilování postavení žen by neměla být pouze o ženách, ale také o tom, že je třeba zajistit, aby mezi oběma pohlavími ve společnosti a jejích dalších vrstvách existovala široká rovnost.

Další informace o významu postavení žen a mužů a nerovnosti.