Význam agronomie

Co je Agronomy:

Agronomie je agrární věda, která si osvojuje několik oblastí znalostí (exaktních, přírodních, sociálních a ekonomických věd) za účelem působení v zemědělství a zemědělství .

Odborníci, kteří jsou vyškoleni v agronomii, jsou známí jako agronomové, protože kromě přípravy v oborech přírodních věd, jako je botanika a zootechnika, musí mít také řadu znalostí v jiných oblastech, jako je strojírenství, ekonomie, a tak dále.

Mezi různými cíli agronomie je jeho hlavní funkcí zaručit nebo zvýšit kvalitu a efektivitu zemědělských a živočišných výrobních procesů .

Další informace o zemědělství.

Za tímto účelem může agronom pracovat ve všech odvětvích zemědělského výrobního řetězce, tj. Při přípravě, údržbě, sklizni (v případě zemědělství), skladování a distribuci potravin.

Agronomie se vztahuje také na hospodářský sektor zemědělství a chovu hospodářských zvířat. Agronom, který se zabývá agropodnikáním, zkoumá finanční a administrativní aspekty tohoto sektoru, což je základní funkce pro růst národního hospodářství.

Viz také: význam zemědělství.

Dnes je technologie jedním z hlavních spojenců agronomie. Díky biotechnologii a zpracování dat a skladování se například práce agronomů stala mnohem přesnější, rychlejší a širší.