Dostupnost

Co je k dispozici:

Dostupnost je stav nebo kvalita něčeho nebo někoho, kdo je k dispozici, tedy svobodný a neobsazený z určitých funkcí nebo povinností.

Myšlenka dostupnosti se obvykle používá k označení svobody času, kterou má osoba k provedení jakéhokoli typu úkolu, který je požadován.

Když řeknete, že někdo má "časovou dostupnost", znamená to, že jsou flexibilní s jejich rutinou.

Příklad: "Je mladý muž k dispozici k dokončení zpráv teď?" Nebo "Během prázdnin jsem ochoten dělat jiné aktivity" .

V administrativní oblasti, dostupnost termínu je používána ukázat podmínku veřejného činitele (nebo armáda) kdo je odstraněn z jeho povinností, ale kdo pokračuje užívat si práv pozice, a moci být povolán k re-vykonat jeho aktivity u nějakého \ t moment.

V právní oblasti například dostupnost označuje situaci zboží, které může být volně odcizitelné.

Neformálně je to často spojeno s neustálou dostupností někoho, kdo je ve stavu nezaměstnaných nebo zdravotně postižených, aby vykonával běžnou práci.

Dostupnost synonym

Hlavní synonyma „dostupnosti“ ve smyslu „absence závazku nebo závazků“ jsou: nečinnost, neomezená svoboda, nezaměstnanost a svoboda .

Zjistěte více o smyslu volného času.