Hostesky

Co je to Hostes:

Hostitelé jsou termínem latinského původu, který označuje vojsko nebo sbor . Původně však toto slovo souviselo jako synonymum nepřítele .

Od nepřátelské latiny (stejný etymologický kořen “nepřátelský”), tento termín byl používán naznačovat nepřátelství nebo soupeření.

Během středověku, hostitelé byli skupiny vazalů, kteří poskytovali vojenské služby jejich suzerain. V této souvislosti se dospělo k závěru, že hostitelé byli pracovníci, kteří tvořili jednu z nejnižších společenských vrstev té doby.

Viz také: význam Vassalo.

Duchovní hostitelé

V náboženských studiích, hlavně křesťanské doktríny, duchovní hostitelé (také známý jako “hostitelé zlé vůle” nebo “zástupy zla” ) být armády bytostí přikázaných ďáblem v “království pekla.” \ T

Tato interpretace duchovních hostitelů je vidět v Efezským 6 : 11-12 :

"Oblékni celé brnění Boží, abys mohl postavit se proti zločinům ďábla."

Nebudeme bojovat proti tělu a krvi, ale proti knížectvím, proti mocnostem, proti vládcům temnoty tohoto světa, proti duchovním zástupům bezbožnosti na nebeských místech.