Státní dotace

Co je státní dotace:

Státní dotace je finanční pomoc poskytovaná státem, a to buď formou pobídky, sponzorství nebo podpory nákladů.

Státní dotace jsou poskytovány veřejným nebo soukromým institucím, které vyžadují pomoc na pokrytí výdajů a nákladů. Tyto granty mohou být rozděleny do dvou kategorií: sociální granty a ekonomické granty, jak stanoví zákon.

Jak je však uvedeno ve federálním zákoně č. 4 320 ze dne 17. března 1964, právo na přístup k této dávce mají pouze instituce sociální a neziskové.

"Odstavec 3. Dotace pro účely tohoto zákona se považují za převody určené k pokrytí výdajů výdajů příjemců, přičemž se rozlišují jako: \ t

I - sociální dotace, ty, které jsou určeny veřejným nebo soukromým institucím charitativní nebo kulturní povahy, nikoliv za účelem zisku;

II - hospodářské dotace, ty, které jsou určeny veřejným nebo soukromým společnostem průmyslového, obchodního, zemědělského nebo pastoračního charakteru “.

Zákon dále uvádí, že nárok na granty mají pouze instituce, které jsou považovány za organizace s uspokojivými provozními podmínkami.

Viz též význam Grant.