Carrion

Co je Carrion:

Carrion je jméno dané tělu zvířete ve stavu hniloby .

Mrtvé tělo rozpadajícího se zvířete je považováno za "lahůdku" pro některá masožravá a všežravá zvířata, jako například supy a bzučáky.

Zvířata, která jedí mršinu, jsou klasifikována jako lapači nebo detritivores . Tyto bytosti jsou zodpovědné za "recyklaci" mrtvých organismů, což pomáhá předcházet šíření nemocí způsobených hnilobou masové organické hmoty.

Urubus, stejně jako ostatní ghoulové, je schopen konzumovat maso ve vysokém stavu hniloby tím, že má velmi kyselou žaludeční šťávu, která pomáhá zabít prakticky všechny bakterie, které tato zvířata požívají.

Chcete-li vědět více o významu supů, klikněte zde.

V portugalském jazyce, slovo carrion může být používán v neformálním jazyce jako synonymum k osobě, která slouží jako cíl pro posměch . Je to pejorativní termín, který může být také použit k popisu někoho, kdo je považován za otravného nebo nechtěného.

V brazilské populární kultuře je mršina také názvem dětské hry, kde si účastníci hrají na sobě, odpočívají ruce na ramenou nebo na zádech partnera.

Jedna osoba je vybrána jako překážka, zatímco druhá tvoří frontu a musí přeskočit účastníka, který stojí.

Viz také: význam masakru.