DDC

Co je DDC:

DDC je zkratka pro Direct Dialing to Charge, ale může mít také jiný význam podle použitého kontextu.

Například v sociálních sítích uživatelé často používají zkratku DDC jako zkratku pro „vyhrazené“ nebo „věnování“.

Typicky, DDC (jako zkratka pro “oddaný”) je znamení, že určitý obsah sdílený v sociální síti je určen výhradně pro určitou osobu.

Například, když uživatel Facebooku publikuje píseň a používá frázi "ddc to-and-so" jako titulek publikace, znamená to, že vysílání je speciálně zaměřeno na tuto osobu.

Další informace o dalších zkratkách používaných v sociálních sítích, jako jsou LOL, Vdd a Flop.

Přijaté přímé vytáčení - DDC

Přímé vytáčení (ddc) je provedeno vložením číselné předpony před voláním telefonního čísla.

V Brazílii, například, pro místní hovory účtovat DDC je: 9090 + telefonní číslo .

Pro volání na dlouhé vzdálenosti je však správná předpona: 9 + 0 + kód operátora + DDD + telefonní číslo .

Viz také význam DDD a IDD.