Datum odeslání

Co je to Datum odeslání:

Datum odeslání je datum, kdy byl dokument, dopis nebo předmět předán nebo doručen jeho adresátovi .

Slovo "expedice" pochází ze slovesa "expedir", což znamená dodávat nebo distribuovat. V tomto smyslu by termín „datum odeslání“ znamenal datum, kdy byla konkrétní položka dodána nebo distribuována například na konkrétní místo.

Obvykle je datum odeslání uvedeno mimo jiné v některých oficiálních dokumentech, jako je např. General Registration (RG), CNH (National Driver's License).

Zjistěte více o významu CNH.

Příklad: "Datum odeslání mého průkazu totožnosti je 25. května 2008" .

V některých selektivních procesech, jako jsou veřejné zakázky, je obvykle povinné uvést datum odeslání dokumentů uvedených v registračním formuláři.

V tomto případě se jedná o datum, kdy byl tento dokument vydán, tj. Období, ve kterém bylo zpřístupněno.

Datum vydání

Je to stejné jako datum odeslání. Některé dokumenty používají termín „datum vydání“ jako období, ve kterém byl například daný dokument vydán.

Viz také význam Datum vydání a Přepravní agentura.