Hlavičkový papír

Co je hlavičkový papír:

Hlavičkový papír je součástí vizuální identity propagace a identifikace společnosti, instituce, sdružení a dalších liberálních profesionálů.

Skládá se z návrhu papíru, kde jsou vytištěny důležité dokumenty týkající se dané společnosti nebo příslušného institucionálního orgánu.

Termín hlavičkový papír je odvozen od hlavičkového papíru, slova, které může znamenat synonymum pro “značku, ” “insignie, ” nebo “znamení.” \ T

Použití hlavičkového papíru dává dokumentu důvěryhodnost a je také propagačním nástrojem pro společnost nebo instituci, která je vyrobila.

Hlavičkový papír zpravidla obsahuje logo společnosti, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další informace, které jsou považovány za relevantní, například sociální sítě.

Není to jen obchodní skupiny a vládní instituce, které používají hlavičkový papír jako nástroj pro budování své vizuální identity. Jednotlivci, kteří poskytují služby autonomním způsobem, také často vytvářejí hlavičkové papíry s cílem propagovat jejich image a dávat jim důvěryhodnost.

Barvy, fonty, obrázky a další podrobnosti hlavičkového papíru se budou lišit podle vizuální identity a koncepce, kterou dříve definovala každá společnost.

Typicky, hlavičkové papíry jsou dělány profesionály, kteří pracují s grafickým designem nebo inzercí.

Viz také význam loga.