Družička

Co je družička:

Družička je titul daný dívce, která pomáhá nevěstě během tradičního svatebního obřadu .

Normálně jsou družičky obvykle děti, které doprovázejí nevěstu během jejího vstupu do kostela.

Nevěsta si může vybrat tolik družiček, kolik si přeje, a zpravidla by měla nosit stejné šaty a malé kytice květin, jako je nevěsta.

Funkce družiček - jak se nazývají, když jsou mladší než 5 let - se může pohybovat od šíření okvětních lístků až po nesení snubních prstenů, zatímco nevěsta chodí k oltáři.

Nevěsta se také může rozhodnout pro dospělé družičky (obvykle mezi 14 a 23 lety). V tomto případě je hlavní funkcí družiček pomáhat při výběru šatů družiček a sloužit jako svědek například při podpisu předmanželské smlouvy.

V angličtině, družička je volána družička, který doslovně znamená “sloužit nevěstě”.

Pravděpodobně, tradice nošení družiček vznikla z anglosaských manželských rituálů v polovině pátého století v Anglii.

Šaty družičky

Podle etikety tradičních svatebních obřadů, nevěsty jsou zodpovědné za výběr stylu šaty družičky.

Družičky nosí více pohodlných šatů, zatímco dospělé družičky se rozhodnou pro stylovější, měkké šaty, které odpovídají nevěstovým šatům.

Viz též význam svatby svatby.