s Hudební symboly

Co jsou hudební symboly:

Hudební symboly jsou grafické znázornění hudebních not, které se používají především v notách, jako způsob výuky hudebníků a učitele.

Existuje několik hudebních symbolů, které jsou rozděleny hlavně mezi klíče a poznámky .

- Clave Slunce

- Akční kodexy

- Heslo

- Osmá poznámka: 1/2 (má poloviční čas než čtvrtinová poznámka)

- šestnáctá poznámka: 1/4 (polovina času osmé poznámky)

- Fusa: 1/8 (má polovinu času šestnácté poznámky)

- Semifusa: 1/16 (má polovinu času pojistky)

- Semibreve: 4 tahy (nejdelší doba trvání)

- Minimum: 2 krát (má polovinu času semibreve)

- Čtvrtletní poznámka: 1 čas (má poloviční čas minima)

Hudební symboly jsou často reprodukovány jako grafické znaky v sdílených textech, zejména prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter a další.

V těchto případech zpravidla uživatelé používají hudební noty ve smyslu přiřazení melodie textu, jako například výňatek z textu písně.

Další informace o významu hudebních poznámek.

Hudební symboly na klávesnici

Hlavní hudební symboly lze přehrávat z kombinace číselného kódu na počítači.

Například stiskem klávesy "Alt" a zadáním čísla "14" je výsledkem symbol ♫. Symbol ♪ se provádí podržením klávesy "Alt" a zadáním čísla "13".

Ostatní kódy jsou:

= "Alt" + 9833

= "Alt" + 9836

= "Alt" + 9837

= "Alt" + 9838

= "Alt" + 9839