Křížový kříž

Co je křížové vyznání:

Křížové vyznání je výrazem citlivosti, který se používá k vyjádření strachu, nenávisti nebo znechucení něčeho nebo něčeho.

Pochází z křesťanské a především katolické kultury a principů, výraz „křížové vyznání“ lze interpretovat doslovně jako „věřím na kříži“.

Další informace o významu interferencí.

Podle katolické doktríny je kříž silným božským symbolem, populárně spojeným jako "nástroj pro spásu".

Jako příklad, kříž je vždy odkazoval se na v literatuře jako objekt ochrany před ďáblem nebo sílami zla.

Pro křesťana je „vyznání“ souhrnem apoštolské víry, považované za „autentickou víru“.

Tedy, když mluvíme o „křížovém vyznání“, předpokládá se, že osoba se odvolává na ochranu před tím, co mu způsobuje strach nebo nepohodlí.

Například: „Slyšel jsem v kuchyni podivný hluk. Křížová víra! “ Nebo „ Křížová víra, toto jídlo je hrozné! “ .

Dokonce i lidé, kteří nejsou katoličtí nebo náboženští, obvykle používají tento výraz, protože bylo dohodnuto, že bude tento výčet používat v určitých běžných situacích.

Viz také: význam kříže.