Ženský ideální tělo

Co je ideální ženské tělo:

Ideální ženské tělo je standardem toho, co by bylo dokonalým tělem pro ženu .

Koncept ideálního těla je proměnlivý, to znamená, že se liší podle mnoha faktorů, mezi nimi: společenských, kulturních a časových. Například ideální model ženského těla v devatenáctém století se liší od současného modelu.

Dokonce i dnes je koncept ideálního těla mezi zeměmi odlišný, podle atributů, které určitá kultura považuje za „krásné“ nebo „ošklivé“.

Nicméně, podle stereotypu dokonalého těla, univerzální opatření, která klasifikují ženy jako mající "model těla" jsou: 90 cm poprsí, 60 cm pasu a 90 cm kyčle.

Pro většinu mužů by ideální ženské tělo mělo být štíhlé, ale spíše křivé.

Odborníci na výživu definovali rovnici, aby znali ideální opatření každého typu ženského těla. To znamená, že dokonalé tělo je takové, které představuje harmonii mezi všemi jeho částmi.

Pro dosažení tohoto výsledku jednoduše rozdělte ideální hmotnost (v kg) výškou (v centimetrech). Nalezený koeficient bude základem měření, která jsou nejvíce úměrná tělesu této osoby.

Viz také význam mužského ideálního těla.