Relativita

Co je relativita:

Relativita je kvalita toho, co je relativní, co je podmíněné, to znamená, co může a nemůže být realizováno .

Tento termín je široce použitý se odkazovat na vědecká studia v oblasti kosmologie, takový jako Einstein teorie relativity.

Tato teorie zejména zdůrazňuje relativnost času ve srovnání s rychlostí. To znamená, že čas se mění podle rychlosti pohybu objektu.

Teorie relativity

Teorie relativity, vyvinuta německým fyzikem Albertem Einsteinem, je tvořena kombinací dvou dalších teorií: omezené relativity a obecné relativity.

Teorie relativity uvádí, že čas a prostor jsou relativní, to znamená, že by neměly být považovány za absolutní, protože se mohou měnit individuálně podle několika faktorů.

Viz také: význam E = mc2.

Omezená relativita

Tato část Einsteinovy ​​studie, známá také jako Speciální teorie relativity, se zaměřuje na pohyb těla v nepřítomnosti gravitačních polí.

Byl formulován na základě dvou hlavních postulátů: teorie relativity a stálosti rychlosti světla.

Obecná relativita

V těchto studiích patří gravitační pole, které určují, že gravitace není ničím jiným než změnou časoprostoru.

Více informací o významu teorie relativity.