Správně

Co je správné:

Jistě je adjektivum v portugalském jazyce, které kvalifikuje to, co je pravdivé, což není sporné a nesouvisí s chybami.

Ve skutečnosti může být slovo "právo" použito v různých situacích, za předpokladu různých výkladů, v závislosti na kontextu.

Kromě významu, který je pravdivý, může být adjektivum „právo“ také použito k definování toho, co je přesné, zaručené nebo kombinované.

Příklady : "Určitě dostaneme nejlepší ocenění týmu" nebo "Všechny odpovědi na test byly správné . "

Slovo "právo" je často používáno ve větách nebo výrazech, které svědčí o pozitivismu dané situace.

Příklad : "Buď klidný, bude to v pořádku" .

Hlavním antonymem práva je slovo „špatně“, které se používá k tomu, aby něco kvalifikovalo jako nesprávné nebo obdařilo nejistotou a nepravdami.

Synonyma certo

  • Pravda
  • Obchod
  • Správně
  • Definováno
  • Přísné
  • Certeiro
  • Přesné
  • Úspěšné

Také by vás mohlo zajímat význam slova Axiologické.