Bissexto

Co je Bissexto:

Bissexto je obvykle termín přiřazený roku, který má 366 dnů .

Předpona bi se odkazuje na opakování něčeho, v tomto případě, být následovaný pořadovým číslem “šestý”, znamená jeho opakování, to je, dvakrát číslo šest.

Je také obvyklé zmínit 29. únor jako přestupný rok, s odkazem na tuto specifičnost, která charakterizuje tzv. „Přestupný rok“.

Z obrazového smyslu může být tento termín také použit ke kvalifikaci vzácné periodicity něčeho, jako je například činnost.

Výraz "bisexuální básník", například, je obvykle v Brazílii běžný a odkazuje na básníka, který občas publikuje své literární texty s nedostatkem.

Leap Rok

To je, když rok má 366 dnů, to je, jeden den více než normální.

Přechodné roky se vyskytují (téměř vždy) v intervalech čtyř let, kdy měsíc únor dostane ještě jeden den: 29. února. Podle gregoriánského kalendáře je rok přestupným rokem, kdy je dělitelný 4. Není považován za skok, když je dělitelný 100, pokud není dělitelný 400.

Viz také význam gregoriánského kalendáře.

Přechodné roky byly vytvořeny s cílem regulovat každoroční kalendář s překladem Země, aby se zabránilo změně sezónních událostí souvisejících s ročním obdobím.

Zjistěte více o významu přestupného roku.