Tyto

Co jsou Aquestos:

Jedná se o hmotné zboží, které obě strany získaly ze svazku manželství .

Podle občanského práva jsou esy veškerým majetkovým nebo hmotným majetkem, který manželský pár nashromáždil během a od okamžiku, kdy uzavřel smlouvu o manželském soužití.

Jak je stanoveno v článku 1672 brazilského občanského zákoníku z roku 2002, posledním příkazem k účasti ve výše uvedené kategorii je kategorie, která určuje, jak musí být rozdělování majetku provedeno v případě rozvodu.

" Umění . 1.672 . V režimu konečné účasti na majetku každý z manželů vlastní vlastní jmění podle ustanovení následujícího článku a je oprávněn v době zániku manželské společnosti právo na polovinu majetku získaného páru, .

Získané zboží je tedy rozděleno párem pouze tehdy, když se na něm podílejí.

V tomto režimu má každý konjugát lepší správu svých vlastností, stejně jako dluhů, a může tak svobodně reagovat na dědictví jiným způsobem.

Kromě režimu konečné účasti v dohodách brazilská legislativa stále umožňuje tři další druhy dělení zboží: univerzální společenství, částečné společenství a oddělení zboží.

Etymologicky, tento termín pocházel z latiny acquaesitum, který znamená “dobře-získaný.” \ T

Další informace o smyslu občanského práva.