Advance

Co je Advance:

Advance je akt předchozí, to znamená, co se děje před a předchází dané situaci nebo příležitosti, například.

Skládá se z jakéhokoli stavu precedentu k současné skutečnosti nebo situaci, která může mít jak vysvětlující, tak odůvodňující charakter.

Příklad: „Bez znalosti předchůdců chlapce ho manažer nechtěl najmout“ .

V angličtině, slovo postup může být přeložen doslovně do antecedence, nebo do priority, priority, a předem (“v předstihu”).

Mezi hlavní synonyma předem, následující vyniknout: přednost, přednost, prolog a prioritu.

Další informace o významu prologu.

Trestní předchůdci

Trestní (nebo trestní) záznamy jsou záznamy, které obsahují všechny možné pasáže nebo obvinění, které může mít jednotlivec u policie a právní sféry.

Všechny osoby, které jsou obviněny nebo spáchaly trestný čin podle trestního zákoníku, a to i po rozhodnutí a odsouzení žalovaného, ​​zůstávají v rejstříku trestů v databázi federální policie.

To znamená, že jsou registrovány všechny informace týkající se systému občanské justice, jako jsou odsouzení za trestné činy, osvobození, podané dotazy, trestní řízení ukončené a probíhající, mimo jiné.

Je běžné vyžadovat prohlášení o neexistenci rejstříku trestů pro určité druhy činností, jako je určení povolení k pobytu v zahraničí, účast v některých typech veřejných zakázek nebo například uzavření pracovní smlouvy.