Průzkum

Co je to Probing:

Probing je akt sondování, to znamená pozorování, analýza, sledování nebo kontrola něčeho či něčeho.

Průzkum se běžně používá k rozsáhlému a metodickému zkoumání určitého prostředí, podstaty nebo situace, přičemž pro tento účel používá některé speciální vybavení nebo metody.

V medicíně se například termín "sondování" používá ve smyslu vkládání sondy do těla pacienta, aby se vyšetřily některé orgány těla a identifikovaly možné nemoci.

Je také běžné používat průzkumy půdy a vody, techniky, které umožňují analýzu hloubky, složení a dalších charakteristik každého prvku.

Volební aktivity mohou být spojeny se špionáží na něčem či něčem. Typickým rysem ankety je například tajné sledování osoby, poslech telefonních rozhovorů nebo čtení soukromých zpráv.

Tyto akty však mohou být považovány za zásah do soukromí, pokud jsou prezentovány zneužívajícím způsobem.

Průzkumy také často odkazují na sledování a výzkum prováděný ze vzorků, aby se určilo, co je tendence většiny lidí o konkrétním předmětu nebo jevu.

Stejnou metodu lze použít v několika příkladech, jako jsou volební průzkumy veřejného mínění, které pomáhají identifikovat preferenci voličů pro hlasování.