Odplata

Co je odveta:

Odplata je akt protiútok, obvykle praktikovaný v reakci na přestupek nebo zranění, za účelem získání odškodnění nebo pomsty.

Odpůrce je jedním z nejpoužívanějších donucovacích prostředků, který je však považován za morálně neadekvátní, protože ztěžuje pokus o pacifické řešení případu.

Odpůrný čin je podobný jako čin pomsty, neboť je to postoj, který je vzat na základě podnětů trestným činem vysloveným třetí osobou.

Známým lidovým slovem, které by mohlo zjednodušit koncept odvetných opatření, by bylo „ zaplatit zlo zlem “.

Podle Institutu mezinárodního práva v roce 1934 bylo definováno, že odveta se skládá z „ donucovacích opatření, která se odchylují od běžných pravidel práva národů, přijatých státem v důsledku protiprávních činů spáchaných jiným státem na jeho úkor a zamýšlel uložit tomuto druhému prostřednictvím újmy respekt k právu “.

To znamená, že když je některá země poškozena nebo vystavena nějakému protiprávnímu jednání ze strany jiného státu, když odplatu odškodní, použije se odvetná opatření.

Odpory jsou považovány za blokádu pro udržení stavu míru mezi národy, podle ideálu mezinárodní bezpečnosti popsaného v Listině Spojených národů.

Další informace o významu OSN.

Synonyma odplaty

  • Pomsta
  • Zakáže
  • Odplata
  • Desforço
  • Pomsta