Ústředí

Co je ústředí:

Žízeň je pocit způsobený dehydratací těla, takže chcete pít tekutiny, zejména vodu.

Všechny živé věci potřebují k životu vodu. Když určitý organismus zůstane po dlouhou dobu, aniž by byl hydratován, v případě lidí mají například rty a hrdlo pocit nepříjemné suchosti.

V obrazovém smyslu je termín žízeň spojen se stavem „vůle k dosažení něčeho“.

Když se říká, že člověk je „ žízní po hrnci “, znamená to, že jsou příliš agonizováni nebo se snaží něco udělat.

Příklad: " Nepřijíždějte příliš k žízni nebo skončíte zklamaní ".

V portugalském jazyce, slovo sede je klasifikováno jako homonymy, protože tam jsou dva termíny se stejným hláskováním, ale s různou výslovností a významem.

Zjistěte více o významu Homonymy.

Ústředí může být také místem, kde se organizuje určitá společnost, organizace a vláda, tj. Tam, kde funguje například obecné centrum administrativních činností průmyslu.

Ústředí nebo velitelství

Oba termíny jsou klasifikovány jako homonyfonos nebo parónimos, protože představují stejnou výslovnost, ale pravopis a různé významy .

Jméno sede se používá v souvislosti s místem, kde je zřízena určitá společnost nebo vláda. Příklad: " Klubovna byla zničena ".

Zatímco slovo cede pochází ze slovesného cederu, vztahující se k aktu dávání něčemu jinému, s úmyslem využít ho. Příklad: " On dal dům mladým ."