Sarau

Co je Sarau:

Sarau je setkání, obvykle v noci, za účelem sdílení kulturních zkušeností a sociální interakce .

Skupinu obvykle tvoří skupina lidí, kteří se scházejí za účelem rekreačních a rekreačních aktivit, jako je tanec, poslech hudby, recitování poezie, mluvení, čtení knih a další kulturní aktivity.

Původ slova sarau je odvozen z latinského seranus / séra, termínů, které odkazují na "západ slunce" nebo "západ slunce". Přesně tím, že má tuto etymologii, bylo dohodnuto, že bude vykonávat sárí během pozdního odpoledne nebo večer.

Tento typ akce byl velmi častý během devatenáctého století, hlavně mezi skupinami aristokratů a buržoazní.

Dnes, školy, univerzity, umění a kulturní asociace jsou některé instituce, které oživily zvyk provádění sárahs v uplynulých letech jako způsob, jak podporovat kulturní vývoj populace.

Literární saurian

To je jeden z nejpopulárnějších typů sárů, podporovaný lidmi, kteří mají rádi literaturu a poezii.

Na těchto schůzkách zpravidla lidé čtou části knih, recitují poezii a činí filosofické debaty o obsahu, který je v dílech čten.

Viz též význam řetězcové literatury.