Toyotismus

Co je to Toyotismus:

Toyotismo je model průmyslové výroby, který se zaměřuje na princip pružné akumulace, přičemž se v celém procesu vyhýbá hlavně odpadům.

Toyotismus, známý také pod názvem Toyota Production System, byl zpočátku nasazen v továrnách automobilů Toyota Motors, z iniciativy jeho tvůrců: Eiji Toyoda a Taiichi Ohno, hlavního zodpovědného za tvorbu tohoto způsobu výroby.

Taiichi Ohno vlevo a Eiji Toyoda vpravo.

Vytvořený po konci druhé světové války, Toyotism se objevil v Japonsku přizpůsobit se realitě té země, který měl mnohem menší trh než Američan a Evropan, kdo pracoval na východisku for fordismus .

Koncept „toyotismu“, který má filosofii „úplného odstranění všech odpadů“, je založen na výrobě nutností, to znamená, že produkuje daný produkt podle poptávky trhu.

Toyotismus stal se populární a rozšířil se do různých oblastí světa od sedmdesátých lét, řízený hlavně vzestupem neoliberalismu, když kapitalistický systém začal hledat nové formy výroby.

Toyotismus může být integrován do sociologických nebo historických testů, když je osloven a veřejné zkoušky.

Zjistěte více o významu neoliberalismu.

Charakteristika Toyotismu

  • Získal sílu díky nutnosti neoliberálních ideálů, které vznikly ve světě;
  • Flexibilní mechanizační systém, to znamená, že na skladě nejsou skladovány žádné odpady ani mnoho výrobků;
  • Kvalifikovaní a multifunkční zaměstnanci vyškolení k práci v několika různých fázích výrobního procesu;
  • Využití vizuální kontroly pro monitorování a řízení všech výrobních kroků ( Kanbanova metoda);
  • Celková kvalita; všechny fáze výrobního procesu musely projít přísným systémem kontroly kvality;
  • Just in Time - systém, který pomáhá snižovat množství odpadu, protože produkty jsou vyráběny v potřebném čase as množstvím potřebným k tomu, aby sloužily trhu;
  • Realizace průzkumu trhu s cílem přizpůsobit produkty požadavkům spotřebitelské veřejnosti;

Zjistěte více o významu Just in Time a Kanban.

Výhody a nevýhody Toyotism

Viz níže hlavní výhody a nevýhody Toyotismu.

VýhodyNevýhody
Méně pracovních sil vyžadovaných technologickými pokroky.Snížení zaměstnanosti a následné zvýšení nezaměstnanosti.
Výroba odpovídající poptávce, vyhýbání se odpadu.Nejsou vždy skladem.
Kvalifikovaní pracovníci; produktů.Prodleva ve výrobě, která může způsobit, že výrobek zpozdí spotřebitele.

Toyotismus, fordismus a Taylorismus

Toyotismus, fordismus a Taylorismus jsou tři různé formy průmyslové výroby používané v kapitalismu.

Taylorismus je forma průmyslové výroby, která využívá různé techniky pro optimalizaci pracovní síly, což maximalizuje potenciál každého pracovníka.

Taylorismus a fordismus pracují s masovou produkcí, na rozdíl od Toyotism, který se rozhodne mít diverzifikovanou výrobu a v malých šaržích.

Toyotismus se skládá z průmyslového způsobu výroby, který je v mnoha ohledech proti taylorismu a fordismu, z nichž hlavní je flexibilizace výroby.

Hlavní rozdíl mezi modelem Toyotista a modely Fordista a Taylorista spočívá v odpovědnosti a školení pracovníků. Zaměstnanci pracující v rámci metody Toyotista si musí být vědomi všech fází výrobního procesu spuštěním multitaskingu.

Na druhé straně, zaměstnanci, kteří pracují pod Fordistovým modelem a pod Taylorovým modelem, jsou omezeni pouze na jednu exkluzivní funkci, kterou musí provádět opakovaně.

V systému Fordist není třeba najímat kvalifikované odborníky. Na druhé straně je to nezbytná podmínka pro systém Toyotista.

Zjistěte více o významu fordismu a Taylorismu.