Význam věty sám sebe

Co tato fráze znamená Poznejte sebe:

"Vědět sebe samého" je řecký aforismus, který odhaluje důležitost sebepoznání, což je dobře známá fráze v oboru Filozofie.

Neexistuje absolutní jistota, kdo je autorem tohoto maxima, ale existuje několik autorů, kteří přisuzují frázi řeckému učenci Příběhy Mileta. Přes toto, tam jsou teorie, které říkají, že fráze byla řeknuta Socrates, Heraclitus nebo Pythagoras.

Aforismus "Poznej sebe" je napsán u vchodu do chrámu Delphi, postaveného na počest Apolla, řeckého boha slunce, krásy a harmonie.

V řečtině (jazyk ve kterém to bylo psáno), tato fráze je gnōthi seauton ; v latině je nosce te ipsum a v angličtině je známo .

Úplná fráze je: "Poznej sebe a poznáš bohy a vesmír."

Tato zásada je také široce používána v rámci některých náboženství. jako je spiritualismus, který řeší význam sebepoznání.

V průběhu staletí byla tato fráze používána mnoha autory a mysliteli, a proto má několik výkladů.

"Poznej sebe" a Sokrata

Podle Platóna, Socrates byl přítomný v chrámu Apolla u Delphi, kde věštba říkala, že on byl nejmoudřejší muž, který existoval. Sokratova odpověď však byla na to, co je pravděpodobně jeho nejznámější frází: „Vím jen, že nic nevím“.

Dozvíte se, co je to význam věty, vím jen, že nic nevím.

Sokrates byl velkým obhájcem sebepoznání a během svého života věnoval mnoho času snaze porozumět své přirozenosti. Tvrdil, že žádný jednotlivec není schopen činit zlo vědomě a záměrně, ale že zlo je výsledkem nevědomosti a nedostatku sebepoznání.

Vysvětlení fráze "Poznej sebe"

Tato fráze naznačuje, že prvním krokem ke skutečnému poznání je znát sami sebe. Pokud chceme znát svět kolem nás, musíme nejprve vědět, kdo jsme. Znalosti a poznání sebe samého je proces, hledání, které nemá konec a každý den se můžeme naučit více.

Proces sebepoznání mění způsob, jakým člověk komunikuje se světem a ostatními lidmi, otevírá možnost poznat a učit se nové věci.

Další vysvětlení je, že je pro nás důležitější znát sami sebe, mít smysl pro to, kdo jsme, a ignorovat to, co si o nás myslí ostatní lidé.