Estetický smysl

Co je estetický smysl:

Estetický smysl je schopnost posuzovat, rozumět, oceňovat a rozhodovat, co je krásné a příjemné pro lidské smysly.

Estetický smysl je vnitřně spjat s uměleckými oblastmi, jako je výtvarné umění, kino, divadlo, móda, design a další formy, které se zabývají vzhledem nebo vzhledem něčeho.

Definice estetického smyslu se však neomezuje pouze na to, co ovlivňuje vizuální, ale i na ostatní čtyři smysly: sluch, dotek, chuť a vůni - pokud jsou tyto prvky v souladu s tím, co je obvykle považováno za krásné.

Objevte také význam umění a plastických umění.

V každodenním životě je vývoj estetického smyslu spojen s osobním vkusem každého jednotlivce.

Například, když někdo rozhodne, jaké oblečení nosit, květiny dát do vázy nebo novou barvu, aby maloval dům, používá estetický smysl založený na referenční historii, která má tak krásné pro vás.

Estetický smysl obvykle určují odborníci, kteří se věnují studiu různých aspektů estetické krásy, s přihlédnutím k různým kulturním a sociálním aspektům.

Podle některých učenců sociologie může být estetický smysl považován za "předěl" mezi třídami, které tvoří společenský prostor.

Viz také význam Senso.