Pansexuál

Co je Pansexual?

Pansexual je jedinec, který má rád a je přitahován ke všem typům sexuálních žánrů .

Pansexuálové nejsou omezeni pouze na mužské nebo ženské pohlaví, ale zajímají se o všechny různé typy sexuálních podob, jako jsou trangenders (jednotlivci, kteří se narodili s rodem, ale identifikují se se sázkou) nebo intersex. identifikovat s oběma pohlavími: muži a ženy).

Stručně řečeno, pansexuálové jako všechny existující sexuální žánry, bez rozdílu a neomezené na genderový binární muž - ženu.

Etymologicky, termín “pansexual” pocházel z řecké předpony “ pan ”, znamenat “všechny” nebo “všichni”. V tomto případě by existovaly všechny druhy pohlavních pohlaví.

Existuje mylná představa, že pansexuálové pociťují sexuální přitažlivost k jakémukoli druhu živé bytosti, včetně zvířat a rostlin. Definice pansexuality je však omezena pouze na sexuální genderovou rozmanitost lidí, nic víc.

Viz také význam homosexuality.

Pansexualita a bisexualita

Na rozdíl od bisexuálů, kteří jsou přitahováni pouze k mužům a ženám, pansexuálové jdou mnohem dál, protože nerozumí pohlaví jako dva „tvrdé bloky“ (muži a ženy), ale spíše jako „proudící proud“ a více komplex.

Obecně platí, že transgender nebo intersex lidé jsou nejpravděpodobnější, že chápou a předpokládají se jako pansexuálové, protože mají intimnější pochopení různých úrovní, které existují mezi mužem a ženou.

Pansexualita samozřejmě není výlučná pro trans nebo intersex. Takzvané cisgenery, tj. Všechny netransgendery, se také mohou identifikovat jako pansexuálové.

Stejně jako homosexualita a heterosexualita je pansexualita omezena na zájmy lidských žánrů, vylučující z tohoto sexuálního chování nebo praktik.

To znamená, že být pansexuál není synonymem určitých sexuálních chování, jako je incest, necrophilia, pedophilia a tak dále.

Viz také význam LGBT.