Chyba zabezpečení

Co je chyba zabezpečení:

Zranitelnost je charakteristika toho, kdo nebo co je zranitelné, tj. Křehké, jemné a slabé .

Zranitelnost je zvláštnost, která označuje stav slabosti, který může odkazovat jak na chování lidí, objektů, situací, myšlenek a tak dále.

Příklad: " Zranitelnost pacienta je znepokojující " nebo " máme v Brazílii velkou zranitelnost ve veřejném vzdělávacím systému ".

V anglickém jazyce je nejběžnějším překladem výrazu „zranitelnost“ zranitelnost .

Další informace o významu zranitelných.

Synonyma zranitelnosti

  • Slabost
  • Pochoutka
  • Nejistota
  • Nestabilita
  • Křehkost
  • Zničení
  • Neurčitost

Sociální zranitelnost

Pojem sociální zranitelnost souvisí s místy a jedinci, kteří jsou vystaveni sociálnímu vyloučení, tj. Žijícímu na okraji společnosti.

Další informace o významu sociální zranitelnosti.

Zranitelnost spotřebitele

V právní oblasti je podle právních předpisů o spotřebitelském právu považována za zranitelnou osobu ve srovnání s dodavatelem.

Článek 4 zákona o ochraně spotřebitele říká:

"Já - uznání zranitelnosti spotřebitelů na spotřebitelském trhu" .

Dodavatel má znalosti o výrobku, o kterém si spotřebitel neuvědomuje, což z něj činí nejzranitelnější část tohoto vztahu.