obvinění

Co je Delación:

Dávat je účinek nebo akt rozdávání, to znamená podat stížnost na něco, co se konalo jako tajemství.

Tento pojem - delace - je běžný v právní oblasti, kdy existuje obvinění z určování jednotlivce ze strany jiného ve formě stížnosti.

Získaná zpětná vazba

Toto je typický výraz právního prostředí a určuje druh „výměny laskavostí“ mezi soudcem a žalovaným.

Ocenená listina se děje, když obžalovaný konkrétního trestného činu poskytuje důležité informace o případu spravedlnosti, což pomáhá zachytit další účastníky přestupku.

Jako odměnu, informátor dostane změkčení v jeho větu, jestliže informace, které on poskytl opravdu je důležitý pro řešení zločinu.

Zjistěte více o smyslu udělování listin.

Apokryfní zjevení

Apokryfní vypovězení je anonymní vypovězení, kdy se žalobce rozhodne obvinit nebo něco odsoudit, ale jeho identita se zachová v anonymitě.

Další informace o významu Delator.