Odlišné

Co je rozdílné:

Divergent je adjektivum dvou žánrů v portugalském jazyce, které kvalifikuje něco nebo někoho, kdo se liší, nesouhlasí, oponuje a distancuje se od ostatních jedinců, kteří patří do jeho skupiny.

Myšlenka na rozdílnost se týká všeho, co je proti. Rozdílná osoba je osoba, která nespadá do kontextu určité skupiny nebo situace, má jiný názor než ostatní a nesouhlasí s názory, které nesouvisejí s jeho vlastními.

Například v rámci lingvistických studií se nazývá rozdílná slova, která mají různé formy, i když patří ke stejnému jazyku nebo pocházejí ze stejného slova.

Film „Divergent“

Film "Divergent" ( Divergent, v původní verzi) je první ze série "Divergent" amerického spisovatele Veronica Roth.

Tento film byl vydán po celém světě v roce 2014 a vypráví příběh poválečného světa, kde k zajištění míru v lidstvu byli lidé rozděleni do pěti různých frakcí podle hlavní charakteristiky každého jednotlivce: upřímný), Přátelství (pro štědrého), Audacity (pro statečného), Erudition (pro inteligentní) a Self-denial (pro altruisty).

Nicméně, protagonista ságy se objeví v jeho zkoušce způsobilosti, která nespadá do žádné z existujících kategorií, tj. Se stane divergentem.

Po seriálu "Divergent" následují knihy "Insurgente", "Convergente" a "Quatro", které mají být také upraveny pro kino.

Zjistěte více o významu povstalců.